Ukryte przesłanie baśni

Ukryte przesłanie baśni

Przez wiele stuleci baśnie opowiadane były dzieciom i prostym ludziom. Nie zawsze uświadamiano sobie jednak, jak drogocenne są te przekazy. Dopiero w epoce rozwoju przemysłu, kiedy zaczęły one popadać w zapomnienie, w świecie zachodnim pojawiła się twórcza inicjatywa zebrania tych pereł i przechowania ich dla kolejnych pokoleń, które być może dojrzeją do zrozumienia i przyjęcia ich uniwersalnych duchowych korzeni, oraz pozwolą im przemówić na nowo.

Z niniejszej książki ucieszy się każdy, kto pragnie zbliżyć się do tej prawdy.