Historia

Fundacja Różokrzyża została zarejestrowana i rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2015 roku. Jej zadaniem jest prowadzenie różnorodnej działalności naukowej, wydawniczej, oświatowej i kulturalnej, która ma za cel upowszechnianie myśli gnostycznej. Fundacja pragnie poprzez swoje działania przekazywać informacje o wielkim kulturowym znaczeniu gnozy - tradycji, według której człowiek pojawił się na ziemi po to, by we współdziałaniu z innymi poznawać samego siebie oraz odkryć cel i sens swojego życia. Chodzi o to, by prezentować gnozę na tle innych sposobów poszukiwania zrozumienia człowieka i świata, by przedstawiać tradycję gnostyczną w szerokim kontekście historycznym, poznać źródła, ale także zrozumieć jej miejsce we współczesnym świecie.
Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, nie tylko do osób poszukujących rozwoju duchowego.
Istnieje wiele niezwykłych dzieł kultury i sztuki, wiele odkryć ze świata nauki, które mają moc budzenia ukrytej w człowieku wewnętrznej wiedzy. Fundacja Różokrzyża chce odwoływać się do nich, tworząc szeroko rozumianą platformę wymiany myśli i doświadczeń, skierowaną do wszystkich, którzy poszukują głębszego zrozumienia siebie i świata.
Fundacja Różokrzyża jest częścią większego ruchu. Takie same fundacje powstały w wielu krajach i ich cel jest podobny. Fundacje te wzajemnie się inspirują i podejmują współpracę przy poszczególnych projektach, ale każda jest samodzielną organizacją i działa w wypracowany przez siebie sposób.
Fundacja Różokrzyża w Polsce zorganizowała m.in. cykl odczytów, zatytułowanych ``Czarodziejski Flet Mozarta, a ścieżka wtajemniczenia``, połączonych z prezentacją wykonywanych na żywo fragmentów opery. Takie spotkania odbyły się we Wrocławiu, Poznaniu i w Warszawie, gdzie dodatkowo przygotowana została specjalna oprawa multimedialna.
Wydarzeniem 2016 roku było przygotowanie wspólnie z Bibliotheca Philosophica Hermetica z Amsterdamu wystawy z okazji czterechsetnej rocznicy wydania Manifestów różokrzyża. W przygotowaniu wydarzenia Fundacja podjęła także współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, oraz Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystawa miała miejsce w Collegium Maius, w tym samym miejscu gdzie studiował Kopernik, gdzie od dawna parano się alchemią, a gdzie dziś mieści się muzeum najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biblioteka Jagiellońska także udostępniła do ekspozycji kilka swoich starodruków. W ten sposób obok pierwszych wydań Manifestów różokrzyża i innych starodruków można było zobaczyć polonica, takie jak np. prace Michała Sędziwoja. Fundacja przygotowała polską wersję towarzyszącego wystawie katalogu: „Boska Mądrość – Boska Natura”. Częścią ekspozycji był też film „Podróż ku Nieoczekiwanemu” W.Junga i R. Eichelbecka, który został wydany na płycie DVD.
Przy okazji wystawy zorganizowano również jednodniową konferencję naukowa zatytułowana „Alchemia różokrzyżowców”, w której przedstawiono 7 referatów podejmujących szeroki zakres zagadnień –od filozoficznego rozważania zagadki sensowności świata do szczegółowej analizy rysunków Roberta Fludda. Zarówno wystawa jak i sesja naukowa cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W roku 2017 zostały zorganizowane pokazy filmu PODRÓŻ KU NIEOCZEKIWANEMU m.in. w Kinie Pod Baranami w Krakowie.