WOKÓŁ „CZARODZIEJSKIEGO FLETU” W.A. MOZARTA

WOKÓŁ „CZARODZIEJSKIEGO FLETU” W.A. MOZARTA

Fundacja Różokrzyża i Akademia Muzyczna w Krakowie zapraszają w poniedziałek 25-go marca br. do auli Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, na spotkanie z muzyką i słowem: WOKÓŁ „CZARODZIEJSKIEGO FLETU” W. A. MOZARTA.
Program przedstawia się następująco: w godzinach 13.30 – 16.30 odbędzie się Seminarium naukowe, podczas którego usłyszymy referaty wygłoszone przez wybitnych znawców przedmiotu. Prof. dr hab. Lucjan Puchalski z Instytutu Filologii Germańskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim, redaktor wydanego niedawno tomu zatytułowanego „Czarodziejski flet. Tekst i konteksty. Studia nad librettem opery”, wystąpi z referatem „Motyw twarzy w libretcie Czarodziejskiego fletu”. Prof. dr hab. Izabela Trzcińska z Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem przedstawi referat pt. „Królowa Nocy jako Pani Labiryntu”. X. dr hab. Zdzisław Madej, Kierownik Zakładu Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, zaprezentuje „Podstawowe postacie typiczne w Czarodziejskim flecie W. A. Mozarta”, a mgr Katarzyna Wodarska-Ogidel z Muzeum Teatralnego w Warszawie opowie o pierwszych polskich przedstawieniach Czarodziejskiego fletu. Wystąpienie to ma tytuł „Flet Czarnoksięski Wojciecha Bogusławskiego i Antoniego Smuglewicza – wizja wtajemniczonych”. O godz. 18.00 rozpocznie się wieczór, podczas którego prof. dr hab. Joanna Sachse (Zakład Filologii Indyjskiej, Uniwersytet Wrocławski) wygłosi odczyt „Czarodziejski flet – tajemnice libretta”. Oprawą muzyczną odczytu będzie występ studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy z towarzyszeniem fortepianu wykonają najsławniejsze arie opery wszechczasów – Czarodziejskiego fletu Mozarta. Przy fortepianie Renata Stec-Fill. Wstęp jest wolny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

  • Data wydarzenia: 25 marca 2019
  • Lokalizacja: Aula Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43
  • Organizator: Fundacja Różokrzyża