Boska Mądrość – Boska Natura. Przesłanie Manifestów różokrzyżowców w wizualnym języku średniowiecza

Boska Mądrość – Boska Natura. Przesłanie Manifestów różokrzyżowców w wizualnym języku średniowiecza

Niniejsza praca, opublikowana z okazji czterechsetlecia wydania Manifestów różokrzyżowców, przydającego na lata 2014 -2016, przybliża niezwykłe ilustracje, które pojawiły się w Niemczech na początku siedemnastego wieku. Obrazy te ą dziełem kręgu artystów znajdujących się pod bezpośrednim wpływem Manifestów różokrzyżowców, bądź zainspirowanych przez inne podobne źródła podkreślające relację pomiędzy Bogiem i Naturą, makrokosmosem i mikrokosmosem. Ilustracje tezawarte są w dziełach kilku autorów: Heinricha Khunartha, Daniela Moglinga, Stephana Michelspachera, Roberta Fludda i Micheala Maiera.

„Mądrość jest nieskończonym skarbem, jako że stanowi ona tchnienie boskiej mocy i promień chwały Wszechmogocącego. Jest ona odbiciem wiecznego światła, nieskazitelnym zwierciadłem siły Boga oraz obrazem jego dobroci” – słowa te otwierają wstęp do jednego z Manifestów różokrzyżowców, Confessio Fraternitatis (1615). Obraz „duchowego mózgu”, z przepięknie ilustrowanej pracy Roberta Fludda (1574-1637),przedstawia jak boska mądrość miała odnaleźć drogę do człowieka. Rycina Fludda zwięźle prezentuje treść książki: relację pomiędzy Bogiem,człowiekiem i naturą, wyrażoną w wizualnym języku siedemnastego stulecia pod wpływem i inspiracji płynącej z Manifestów ruchu różokrzyżowego.